Menetlusest välja arvatud eelnõu

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine

[Pealehele]

  
Väljaarvamise kpv.:
13.12.07
Eelnõu number:
376
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu ;   
Reg. kuupäev:
15.11.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni aseesimees Ülle Rajasalu   
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
06.12.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10.12.077Rahanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
13.12.079.1Volikogu istungeelnõu menetlusest välja arvata

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
10.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
15.11.07Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1441
28.11.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]