Õigusakt

Tallinna põhimääruse muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
43
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
377
Esitaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu kantselei;   
Reg. kuupäev:
15.11.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
15.11.07Eelnõu lisaEelnõu lisa (ametimärgid) failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.072Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
26.11.071Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
29.11.072Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
06.12.074Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti II lugemisele
13.12.074Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 43 Tallinna põhimääruse muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
26.11.07Õiguskomisjon1. Muuta §10 lg 9¹ viimast lauset ja sõnastada see järgmiselt:" Laualippude valmistamise, hoidmise ja saajate üle peab arvestust Tallinna Linnavolikogu Kantselei ". 2. Jätta välja §12² lg 2 esimesest lausest sõna "tombakust". Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on 7. detsember.  
26.11.07Õiguskomisjon  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
15.11.07Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1445
21.11.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]