Õigusakt

Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
300
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
380
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Nõmme Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
20.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
05.12.071Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.12.0726Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
13.12.0725Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 300 Nõmme Vanurite Päevakeskuse nime muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst