Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
40
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
381
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
21.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
29.11.07SeletuskiriUus seletuskiri (sõnastuse täpsustamisega) failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.072Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
22.11.0716Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
26.11.075Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.11.072Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.11.0710Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 40 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määrusega nr 24 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskirja muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst