Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
41
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
382
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
21.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
29.11.07SeletuskiriUus seletuskiri (sõnastuse täpsustamine) failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
22.11.073Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.11.076Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.11.073Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.11.0711Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 41 Tallinna Linnavolikogu 15. juuni 2000 määruse nr 25 “Liitumistasu hüvitamise juhend Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumisel” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud