Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
42
Vastuvõtmise kuupäev:
29.11.07
 
Eelnõu number:
383
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
21.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
22.11.0718Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 29.11.07 istungi päevakorra projekti
22.11.074Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
26.11.077Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.11.074Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
29.11.0712Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 42 Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 määrusega nr 47 kinnitatud Tallinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinna reguleerimise korra muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.11.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud