Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89

[Pealehele]

Õigusakti number:
306
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
385
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
22.11.07
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
22.11.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10
22.11.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
22.11.07Menetluse lisadokumentEluasemekomisjoni protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10
22.11.07Menetluse lisadokumentEluasemekomisjoni protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10
22.11.07Menetluse lisadokumentEluasemekomisjoni protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.12.072Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.12.0729Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
13.12.0731Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 306 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine aadressidel Kopli tn 88 korter 28; Sõle tn 9 korter 53; Puhangu tn 28 korter 20 ja Kopli tn 100b korter 89.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
05.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud