Õigusakt

Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
299
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
390
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
29.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
04.12.072Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.12.0725Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10.12.073Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
13.12.0724Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 299 Mittetulundusühingu Eesti Konverentsibüroo asutamisel osalemise otsustamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
10.12.07Õiguskomisjon Muuta MTÜ Eesti Konverentsibüroo asutamislepingu projekti p 33 ja lisada peale sõna "liikmemaksudele" sõna "ühekordset".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
04.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud