Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
57
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
391
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
29.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
04.12.073Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.12.076Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
10.12.074Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.12.076Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
13.12.0736Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 57 Tallinna Linnavolikogu 12. detsembri 2002 määrusega nr 75 kinnitatud „Reklaamimaks Tallinnas” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst