Õigusakt

Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord

[Pealehele]

Õigusakti number:
44
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
396
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
29.11.07
Ettekandja:
linnapea  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.12.077Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10.12.0711Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.12.071Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
13.12.077Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 44 Tallinna linna ametiasutuste struktuur, teenistujate koosseis ja töö tasustamise kord.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
10.12.07Õiguskomisjon1.Täiendada §40 sõnadega" alates 1. jaanuarist 2008". 2. Sõnastada §41 järgmiselt:" Määrus jõustub 17. detsembril 2007"." Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
10.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud