Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
49
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
400
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
29.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
05.12.072Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
06.12.0715Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
10.12.078Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.12.0713Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 49 Tallinna Linnavolikogu 10. veebruari 2005 määruse nr 13 „Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust sõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra ja Tallinna linna eelarvest perekonna sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste maksmise korra kehtestamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
05.12.07Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon1. Lisada §2 p1 lause lõppu enne sõnu "enna lapse sündi" sõna "vahetult". 2. Lisada §2 p2 : muuta p 3.5' esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:" mitmike (3 ja enam last) sünnitoetus määratakse mitmike vanematele tingimustel, et mõlemad lapsevanemad on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linna elanikud enne lapse sündi ning vähemalt üks lapsevanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Tallinnas vähemalt aasta vahetult enne lapse sündi".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
05.12.07Juriidiline osakondJuriidilise osakonna arvamus fail[Tekst]