Õigusakt

Tallinna linna 2008. aasta eelarve

[Pealehele]

Õigusakti number:
58
Vastuvõtmise kuupäev:
20.12.07
 
Eelnõu number:
401
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei finantsteenistus;   
Reg. kuupäev:
30.11.07
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Korrakaitsekomisjon; Keskkonnakomisjon; Linnamajanduskomisjon; Haridus- ja kultuurikomisjon; Lastekaitsekomisjon; Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon; Õiguskomisjon; Linnavarakomisjon; Revisjonikomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; Keskerakonna fraktsioon; Reformierakonna fraktsioon; Isamaaliidu fraktsioon; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; jurist Tiia Selberg; jurist Kersti Kalvet; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; välissuhete nõunik Riina Altpere; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; jurist Katrin Kello;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
21.12.07Õigusakti lisaTallinna linna 2008. aasta eelarve lisad 1-8 failDokumendi tekst     
30.11.07Eelnõu lisaTallinna linna 2008. aasta eelarve lisad 1-8 failDokumendi tekst     
06.12.07Menetluse lisadokumentEelarve raamat failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
03.12.072Keskkonnakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
04.12.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
04.12.072Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.071Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
05.12.073Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
06.12.071Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
10.12.070Revisjonikomisjonjätta päevakorra projektist välja.
10.12.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
11.12.071Korrakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.12.072TarbijakaitsekomisjonKvoorumi puudumise tõttu otsustust vastu ei võetud.
13.12.071Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
13.12.0737Volikogu istunglõpetada II lugemine ja saata eelnõu III lugemisele.
14.12.079Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti III lugemisele
14.12.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu teine lugemine komisjonis ja suunata eelnõu kolmandale lugemisele.
17.12.071Rahanduskomisjonlõpetada eelnõu kolmas lugemine komisjonis ning toetada eelnõu koos muudatusettepanekutega.
20.12.071Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 58 Tallinna linna 2008. aasta eelarve.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
05.12.07Sotsiaal- ja tervishoiukomisjonLisada Investeerimistegevuse eelarvesse Sotsiaal- ja Tervishoiuameti Sotsiaalhoolekanne: Haabersti Sotsiaalkeskuse juurdeehituse (õuekohvik) projekteerimine ja ehitus summas 900 000 krooni. Katteallikaks: täiendav tulumaksu tulu.  
14.12.07RahanduskomisjonMuudatusettepanekud Tallinna linna 2008. aasta eelarve II lugemiseks fail[Tekst]  
18.12.07RahanduskomisjonMuudatusettepanekud Tallinna linna 2008. aasta eelarve III lugemiseks fail[Tekst]  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
18.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud