Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
56
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
402
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Transpordiamet;   
Reg. kuupäev:
30.11.07
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.12.075Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti I lugemisele
10.12.079Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
10.12.0712Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
11.12.071Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.12.075Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
13.12.0735Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 56 Tallinna Linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse nr 9 "Parkimistasu kehtestamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
10.12.07ÕiguskomisjonMuuta §4 ja sõnastada see järgmiselt: 1. Määrus jõustub 20. detsembril 2007. Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2008.a. Käesoleva määruse punkte 8, 10 ja 12 rakendatakse 1. veebruarist 2008.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst