Mitte toetatud eelnõu

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (munitsipaal- ja eralasteaedades käivate laste toitlustamiskulude hüvitamise korrast)

[Pealehele]

Eelnõu number:
404
Esitaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon;   
Reg. kuupäev:
29.11.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni esimees Maimu Berg  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Rahanduskomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.12.0710Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
14.12.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
19.12.071Haridus- ja kultuurikomisjonmitte toetada eelnõu.
17.01.0814Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
21.01.081Rahanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
24.01.080Volikogu istungjätta päevakorra projektist välja
31.01.089Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
07.02.089Volikogu istungeelnõu otsusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.12.07Juriidiline osakondTäiendada eelnõu preambula ja lisada Tallinna põhimääruse viide sõnastades alljärgnevalt:"Tulenevalt Tallinna põhimääruse § 39 lg 2 ja § 49 lg 1 p 2 ".  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
29.11.07Saadetud linnavalitsusele  Kirja nr F1-11/1513
12.12.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]