Mitte toetatud eelnõu

Tallinna linnaosalehtedele esitatavad nõuded

[Pealehele]

Eelnõu number:
405
Esitaja:
Isamaaliidu fraktsioon;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Indrek Raudne;   
Reg. kuupäev:
29.11.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Indrek Raudne  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.12.0711Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
14.12.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
19.12.072Haridus- ja kultuurikomisjonmitte toetada eelnõu.
17.01.0815Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
24.01.0816Volikogu istungeelnõu määrusena mitte vastu võtta.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.12.07juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
29.11.07Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1518
12.12.07Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]