Õigusakt

Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta)

[Pealehele]

Õigusakti number:
12
Vastuvõtmise kuupäev:
24.01.08
 
Eelnõu number:
406
Esitaja:
Linnavolikogu liige Peeter Mardna; Linnavolikogu liige Matti Tarum; Linnavolikogu liige Tatjana Vassiljeva; Linnavolikogu liige Andres Ellamaa; Linnavolikogu liige Mark Levin; Linnavolikogu liige Helge Hallika;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Matti Tarum;   
Reg. kuupäev:
29.11.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Matti Tarum  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.12.0712Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
14.12.0713Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
19.12.073Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.01.0816Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
24.01.0814Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 12 Ülesande andmine linnavalitsusele (Konstantin Konikule mälestusmärgi püstitamise kohta).

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
17.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
30.11.07Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1525
12.12.07Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]