Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313

[Pealehele]

Õigusakti number:
307
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
416
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Põhja-Tallinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
06.12.07
Ettekandja:
Põhja-Tallinna vanem Enno Tamm  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.12.07Menetluse lisadokumentVäljavõte eluasemekomisjoni protokollist

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.12.0717Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
12.12.074Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.12.0732Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 307 Munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine aadressil Maleva tn 18 korter 313.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud