Õigusakt

Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6)

[Pealehele]

Õigusakti number:
309
Vastuvõtmise kuupäev:
13.12.07
 
Eelnõu number:
417
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kesklinna Valitsus;   
Reg. kuupäev:
06.12.07
Ettekandja:
Kesklinna vanem  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
12.12.07SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
12.12.07Menetluse lisadokumentVäljavõte eluasemekomisjoni koosoleku protokollist
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 10.
12.12.07Menetluse lisadokumentTallinna Linnavalitsuse istungi protokoll
Dokumendi tekstile on seatud juurdepääsupiirang: isikuandmete kaitse seaduse § 11.

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
06.12.0718Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 13.12.07 istungi päevakorra projekti
12.12.071Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.12.0734Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 309 Munitsipaaleluruumi üürilepingute sõlmimine (Herne tn 12a korter 16 ja Roopa tn 17 korter 6) .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
12.12.07Juriidiline osakondLäbi vaadanud