Õigusakt

Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele (töögrupi loomise kohta uurimaks võimalusi Paljassaare lahte planeeritava tehissaare rajamiseks)

[Pealehele]

Õigusakti number:
23
Vastuvõtmise kuupäev:
07.02.08
 
Eelnõu number:
418
Esitaja:
Linnavolikogu liige Märt Sults;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Märt Sults;   
Reg. kuupäev:
12.12.07
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Märt Sults  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Haridus- ja kultuurikomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.12.0714Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
15.01.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
17.01.086Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
30.01.082Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
31.01.088Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
07.02.088Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 23 Ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
15.01.08Linnamajanduskomisjon1. muuta otsuse eelnõu punkti 2 ja sõnastada see järgmiselt: "Komisjoni kutsub kokku ja komisjoni tööd korraldab Tallinna Maa-amet.";  
15.01.08Linnamajanduskomisjon2. muuta otsuse eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgmiselt: "Töögrupi eesmärgiks on välja selgitada võimalused maaomandi seadmiseks sise- ja territoriaalmerre, sealhulgas tehissaare rajamiseks.".  
30.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon1. Muuta punktis 1 tähtaeg "15. jaanuariks" tähtajaks "21. veebruariks 2008".  
30.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon2. Muuta punktis 1 sõna "kolmeliikmeline" sõnadeks "kuni seitsmeliikmeline".  
30.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon3. Läbivalt sõna "töögrupp" asendada sõnaga "komisjon" vastavas käändes.  
30.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon4. Lisada uus punkt 3 ja sõnastada alljärgnevalt: "3. Tallinna Linnavolikogu esindajana määrata komisjoni koosseisu linnavolikogu liige Märt Sults."  
30.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon5. Eelnõu punktid 3, 4 ja 5 lugeda punktideks 4, 5 ja 6.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.01.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
13.12.07Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/1586
02.01.08Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 10. jaanuarini 2008 fail[Tekst]
09.01.08Linnavalitsuse seisukoht   Toetada osaliselt koos muudatusettepanekutega fail[Tekst]