Õigusakt

Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas

[Pealehele]

Õigusakti number:
8
Vastuvõtmise kuupäev:
24.01.08
 
Eelnõu number:
419
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
13.12.07
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
13.12.07Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
13.12.07Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     
13.12.07Menetluse lisadokumentHarju maavanema kiri failDokumendi tekst     
13.12.07Menetluse lisadokumentKeskkonnaministri 27.10.2006 kiri failDokumendi tekst     
13.12.07Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
13.12.07Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.12.0715Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
18.12.071Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.01.089Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
24.01.0810Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 8 Jõeküla tee 18 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst