Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
36
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
420
Esitaja:
Linnavolikogu liige Larissa ┼ákurat; Linnavolikogu liige Sergei Bogovski;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Larissa ┼ákurat; Linnavolikogu liige Sergei Bogovski; ;   
Reg. kuupäev:
13.12.07  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Sergei Bogovski  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Keskkonnakomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; korra- ja keskkonnakaitsenõunik Anne Parksepp;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.12.0716Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.12.07 istungi päevakorra projekti
17.01.087Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
31.01.084Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
11.02.081Keskkonnakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
14.02.089Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
18.02.084Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.02.0810Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 36 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele seaduste muutmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
11.02.08KeskkonnakomisjonAsendada volikogu otsuse eelnõus, selle lisas ja seletuskirjas läbivalt ametiasutuse nimi "Raudteeinspektsioon" nimega "Tehnilise Järelevalve Amet" vastavas käändes.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.02.08juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
13.12.07Saadetud linnavalitsusele tähtajaga 02.01.07 Kiri nr F1-11/1593/1
20.12.07Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 16. jaanuarini 2008 fail[Tekst]
08.01.08Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 30. jaanuarini 2008. fail[Tekst]
06.02.08Linnavalitsuse seisukoht   Toetada eelnõu koos muudatusettepanekuga fail[Tekst]