Õigusakt

Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
3
Vastuvõtmise kuupäev:
24.01.08
 
Eelnõu number:
430
Esitaja:
Tallinna Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Tallinna Linnakantselei;   
Reg. kuupäev:
31.12.07
Ettekandja:
linnapea Edgar Savisaar  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.01.083Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
17.01.083Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
21.01.082Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
24.01.083Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 3 Sihtasutuse Tallinna Arengu- ja Koolituskeskus asutamisotsuse vastuvõtmine ja põhikirja kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
16.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon1. Muuta volikogu otsuse eelnõu punkti 7 ja sõnastada see järgmiselt: „Määrata sihtasutuse juhatuse liikmeks Toomas Tamme, elukoht xxxxxxxx Harjumaa, isikukood xxxxxxxx.”  
16.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon2. Muuta volikogu otsuse eelnõu punkti 9 ja sõnastada see järgmiselt: „Volitada juhatuse liiget Toomas Tamme avama sihtasutuse nimel pangakontot AS SEB Eesti Ühispangas.”  
16.01.08Haridus- ja kultuurikomisjon3. Muuta volikogu otsuse eelnõu lisa punkti 4.3 ja sõnastada see järgmiselt: „Nõukogu koosneb kolmest kuni kaheksast liikmest, kelle volituste kestuseks on neli aastat. Liikmete seas on vähemalt üks linnavolikogu ja üks linnavalitsuse esindaja.”.  
21.01.08Õiguskomisjon1. Muuta eelnõu punkti 3 ja sõnastada see järgnevalt: "Sihtasutuse asukoht on Eesti Vabariik, Tallinn ja aadress on Vabaduse väljak 10, 10146 Tallinn". 2. Muuta eelnõu punkti 6 ja sõnastada see järgnevalt: "Määrata sihtasutusele seitsmeliikmeline nõukogu järgmises koosseisus: - Edgar Savisaar, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx - Arnold Rüütel, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx - Toomas Sepp, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx - Kaarel-Mati Halla, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx - Heili Luik, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx - Heido Vitsur, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx - Allan Alaküla, elukoht Tallinn, isikukood xxxxxxxx  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
16.01.08juriidilineLäbi vaadanud