Õigusakt

Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega

[Pealehele]

Õigusakti number:
18
Vastuvõtmise kuupäev:
24.01.08
 
Eelnõu number:
3
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Maa-amet;   
Reg. kuupäev:
09.01.08
Ettekandja:
abilinnapea Eha Võrk  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavarakomisjon; välissuhete nõunik Riina Altpere; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
09.01.08Menetluse lisadokumentKoger Kinnisvara taotlus 1 failDokumendi tekst     
09.01.08Menetluse lisadokumentKoger Kinnisvara taotlus 2 failDokumendi tekst     
09.01.08Menetluse lisadokumentSipelga tn kinnistute skeem failDokumendi tekst     
09.01.08Menetluse lisadokumentSipelga tn lisamaterjalid failDokumendi tekst     
22.01.08Menetluse lisadokumentSkeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
16.01.085Linnavarakomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
17.01.0823Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
21.01.085Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
24.01.0822Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 18 Tallinna linna omandis olevate Sipelga tn 2B, 4B, 6F, 8D ja 8G kinnistute vahetamine Sipelga tn lõik T-4, T-5, T-6 ja T-7 kinnistutega.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
16.01.08Linnavarakomisjon1. muuta punkti 2.7 ja sõnastada see järgmiselt: 2.7 "punktides 1.1.1-1.1.4 nimetatud kinnistute ja punktis 1.1.5 nimetatud maatüki valdus läheb OSAÜHINGULE KOGER KINNISVARA üle kinnistute vahetuslepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega ning punktis 1.2 nimetatud kinnistute kaudne valdus läheb Tallinna linnale üle kinnistute ja maatüki vahetuslepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimisega ja otsene valdus antakse Tallinna linnale üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 2 nädala jooksul punktis 2.3 nimetatud rajatise kasutusloa vormistamisest arvates;"  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
21.01.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud