Õigusakt

Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
3
Vastuvõtmise kuupäev:
07.02.08
 
Eelnõu number:
5
Esitaja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;   
  
Koostaja:
linnavolikogu kantselei juriidiline osakond;   
Reg. kuupäev:
14.01.08
Ettekandja:
linnavolikogu esimees Toomas Vitsut;  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Rahanduskomisjon; Keskerakonna fraktsioon; Reformierakonna fraktsioon; Isamaaliidu fraktsioon; Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
17.01.089Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 24.01.08 istungi päevakorra projekti
31.01.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
04.02.081Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
04.02.081Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
07.02.083Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 3 Linnavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu suuruse ja maksmise korra muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
14.01.08Saadetud linnavalitsusele  
23.01.08Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]