Õigusakt

Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal

[Pealehele]

Õigusakti number:
38
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
15
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
25.01.08
Ettekandja:
revisjonikomisjoni aseesimees Leonid Mihhailov  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.02.08SeletuskiriLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     
07.02.08Menetluse lisadokumentKontrollakt nr 5/07 failDokumendi tekst     
07.02.08Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus nr 10/07 failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
31.01.086Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
14.02.0811Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
21.02.0813Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 38 Tallinna linna investeeringute kava täitmine 2006. aastal.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
07.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud.  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
25.01.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/87
06.02.08Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]