Õigusakt

Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast

[Pealehele]

Õigusakti number:
39
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
16
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
25.01.08
Ettekandja:
revisjonikomisjoni aseesimees Leonid Mihhailov  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
07.02.08Menetluse lisadokumentKontrollakt nr 6/07 failDokumendi tekst     
07.02.08Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus nr 11/07 failDokumendi tekst     
07.02.08Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
31.01.087Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
14.02.084Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
18.02.084Revisjonikomisjon1) Jätta Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõust välja punkt 2. 2) Sõnastada linnavolikogu otsuse eelnõu punkti 1 järgmiselt: "Võtta kontrollimise materjalid teadmiseks.”.
21.02.0814Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 39 Linnale kuulunud korterite otsustuskorras müügi tehingud alates 1993. aastast.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
07.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud. Nõustuda linnavalitsuse seisukohaga ning jätta punkt 2 otsuse eelnõust välja.  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
25.01.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/86
06.02.08Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda punktiga 1 ja mitte nõustuda punktiga 2 fail[Tekst]