Õigusakt

Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine

[Pealehele]

Õigusakti number:
37
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
17
Esitaja:
revisjonikomisjoni esimees Nikolai Stelmach;   
  
Koostaja:
kontrollitalituse juhtivspetsialisti kt Marika Plooman;   
Reg. kuupäev:
25.01.08
Ettekandja:
revisjonikomisjoni esimees Nikolai Stelmach  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
31.01.088Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
14.02.085Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
21.02.0812Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 37 Revisjonikomisjoni 2008. aasta kontrollimiste plaani kinnitamine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
07.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud.  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
25.01.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/85
06.02.08Linnavalitsuse seisukoht   Võtta teadmiseks fail[Tekst]