Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
33
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
22
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Spordi- ja Noorsooamet;   
Reg. kuupäev:
29.01.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
31.01.0810Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 07.02.08 istungi päevakorra projekti
13.02.083Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.02.084Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
21.02.084Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 33 Tallinna Linnavolikogu 22. märtsi 2007 otsuse nr 64 “Osalemine programmi Euroopa Noored (alaprogramm 5, tugimeetmed) välisrahastusega projektis „Erinev ajalugu – ühine tulevik. Noor kui ressurss Läänemere regiooni jätkusuutliku tuleviku jaoks. Koostöö omavalitsuste, mittetulundusühingute ja noorte vahel” ja volituse andmine Jaak Raiele” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
08.02.08juriidiline osakondLäbi vaadanud