Õigusakt

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel

[Pealehele]

Õigusakti number:
12
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
25
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
08.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.02.084Haridus- ja kultuurikomisjonlõpetada eelnõu esimene lugemine komisjonis ja suunata eelnõu teisele lugemisele.
14.02.086Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
27.02.083Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
28.02.084Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
03.03.081Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.03.085Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 12 Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord munitsipaalkoolide ja Tallinna Kopli Ametikooli õpilaste toitlustamisel.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
27.02.08Haridus- ja kultuurikomisjonJätta välja määruse eelnõust § 3 lõige 3.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
11.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud