Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
35
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
26
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
08.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
11.02.08Menetluse lisadokumentTaludevahe 49 situatsiooniskeem failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentTaludevahe 49 maainfo failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentTaludevahe 49 piirinaabrite kooskõlastused failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentTaludevahe 49 võrguvaldajate kooskõlstused failDokumendi tekst     
11.02.08Menetluse lisadokumentTaludevahe 49 väljavõte detailplaneeringust failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.02.087Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
19.02.082Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.02.089Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 35 Tallinna Linnavolikogu 22. detsembri 1999 otsusega nr 319 kehtestatud Endise Teispere 26/27 ja Rannamõisa tee 46b kinnistute detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine ärimaa sihtotstarbega kinnistu Taludevahe tn 49 (positsioon 139) ehitusõiguse osas.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
19.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
24.03.08Kiri   Ilmase ebatäpsuse parandamine fail[Tekst]