Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
7
Vastuvõtmise kuupäev:
21.02.08
 
Eelnõu number:
29
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
08.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Haridus- ja kultuurikomisjon  
Läbivaatajad:
Õiguskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.02.085Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekuga:
14.02.085Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
18.02.081Õiguskomisjontoetada eelnõu koos Linnavolikogu haridus- ja kultuurikomisjoni poolt esitatud ettepanekutega
21.02.085Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 7 Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korra muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
13.02.08Haridus- ja kultuurikomisjonJätta linnavolikogu otsuse eelnõu §-st 1 välja punktid 1, 2 ja 7.  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
13.02.08Juriidiline osakondEttepanek jätta välja § 1 punktid 1, 2 ja 7. Põhjendus: Puudub alus ja mõistlik vajadus, et Tallinna Linnavolikogu 11. novembri 2004 määrusega nr 37 kinnitatud Tallinna linnale kuuluvates haridusasutustes toitlustamisteenuse ja tervishoiuteenuse osutamiseks äriruumide kasutusse andmise korrast välja jätta tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimise nõue.