Õigusakt

Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine

[Pealehele]

Õigusakti number:
51
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
30
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Mustamäe Linnaosa Valitsus;   
Reg. kuupäev:
08.02.08
Ettekandja:
Mustamäe linnaosa vanem Kalle Mihkels  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnavarakomisjon  
Läbivaatajad:
välissuhete nõunik Riina Altpere;
    
Tekstid:
Õigusakti tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
Eelnõu tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11.
 

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
08.02.08SeletuskiriSeletuskiri
Seletuskirja tekstile on seatud juurdepääsupiirang: avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 11

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
14.02.0810Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 21.02.08 istungi päevakorra projekti
27.02.081Linnavarakomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
28.02.0814Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
06.03.0815Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 51 Eluruumide üürile andmine ja munitsipaaleluruumi üürilepingu sõlmimine .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
27.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud