Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
42
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
37
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
19.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
11.03.08Õigusakti lisaLisa 1. Linnakeskuse territoorium ja magistraaltänavate vöönd failDokumendi tekst     
11.03.08Õigusakti lisaLisa 2. Nõmme keskuse territoorium failDokumendi tekst     
19.02.08Eelnõu lisaEelnõu lisa 2 (Linnakeskuse territoorium ja magistraaltänavate vöönd) failDokumendi tekst     
19.02.08Eelnõu lisaEelnõu lisa 1 (Nõmme keskuse territoorium) failDokumendi tekst     
19.02.08Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.02.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega:
28.02.085Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
06.03.086Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 42 Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsuse nr 329 “Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
26.02.08Linnamajanduskomisjon1. Muuta otsuse eelnõu punkti 1.1 asendades teise lõigu viimane sõna "lisas" sõnastusega "lisades 1 ja 2.".  
26.02.08Linnamajanduskomisjon 2. Muuta otsuse eelnõu punkti 1.3 sõnastades see järgmiselt: "4.4 Parkimiskohtade planeerimisel ja projekteerimisel väljakujunenud hoonestusalal, linnakeskuses või miljööväärtuslikul alal ning olemasolevate hoonete väikesemahulisel laiendamisel, mille käigus ei muudeta oluliselt hoone arhitektuurset lahendust, võib põhjendatud vajaduse korral kõrvale kalduda arengukavas esitatud parkimisnormatiividest, kuid seejuures ei tohi väheneda liikluse sujuvus ega turvalisus.".  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
27.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud