Õigusakt

Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
47
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
38
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
19.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
19.02.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
19.02.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis (suurendatult I osa) failDokumendi tekst     
19.02.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis (suurendatult II osa) failDokumendi tekst     
19.02.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
19.02.08Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     
19.02.08Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     
19.02.08Menetluse lisadokumentHarju maavanema heakskiit failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
26.02.083Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
28.02.0810Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
06.03.0811Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 47 Põhja pst 5 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
26.02.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud