Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” lisa muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
10
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
43
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
22.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
28.02.082Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
28.02.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
03.03.083Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.03.082Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 10 Tallinna Linnavolikogu 7. veebruari 2002 määruse nr 12 “Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine Tallinna haldusterritooriumil asuvate eluruumide suhtes” lisa muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
03.03.08Õiguskomisjon  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst