Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
11
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
44
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
22.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
22.02.08Menetluse lisadokumentTaotlus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
28.02.083Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
03.03.084Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
04.03.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.03.083Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 11 Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine" muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
03.03.08Õiguskomisjon1. Muuta eelnõu preambulat ja sõnastada see järgnevalt:" Alkoholiseaduse § 42 lõike 1 punkti 2 ja rahandusministri 7. aprilli 2004 määruse nr 66 alusel kooskõlas Euroopa Liidu liikmesriikide tollikontrollitsoonides asuvate kaupluste tegevusega ning arvestades Inflight Service Estonia Eesti Osaühingu 15. veebruari 2008 taotlust ning asjaolu, et erisus ei kahjusta avalikku korda Tallinnas." 2. Muuta eelnõu § 1 punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt: 1) määrust täiendatakse punktiga 1² järgmises sõnastuses:" 1². Punktis 1 nimetatud piirang ei kehti piiri-ja/või tollikontrollitsoonis asuvates kauplustes alkohoolse joogi jaemüügil Eestist väljuvatele isikutele."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst