Õigusakt

Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
48
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
45
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
25.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
26.02.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
26.02.08Menetluse lisadokumentKommunaalameti nõusolek failDokumendi tekst     
26.02.08Menetluse lisadokumentMaavanema heakskiit failDokumendi tekst     
26.02.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
28.02.0811Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
04.03.082Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.03.0812Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 48 Villardi tn 9 krundi detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
04.03.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud