Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
43
Vastuvõtmise kuupäev:
06.03.08
 
Eelnõu number:
48
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kommunaalamet;   
Reg. kuupäev:
28.02.08
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
05.03.08Menetluse lisadokumentLõpparuanne failDokumendi tekst     
19.09.08Menetluse lisadokumentMajandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kiri failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
28.02.086Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 06.03.08 istungi päevakorra projekti
04.03.085Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
06.03.087Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 43 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele teede- ja sideministri 18. mai 2001 määruse nr 50 "Mootorsõiduki ja selle haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded" muutmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst