Õigusakt

Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
52
Vastuvõtmise kuupäev:
20.03.08
 
Eelnõu number:
49
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Haridusamet;   
Reg. kuupäev:
04.03.08
Ettekandja:
abilinnapea Kaia Jäppinen  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Haridus- ja kultuurikomisjon; sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
11.03.081Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
12.03.082Haridus- ja kultuurikomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
13.03.081Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti
17.03.081Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
20.03.088Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 52 Tallinna programmi "Lasteaiakoht igale lapsele" investeeringute kavad aastateks 2008 – 2012 ja Tallinna Linnavolikogu 14. detsembri 2006 otsuse nr 356 lisa muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
10.03.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud. Eelnõu punktis 3.1 muuta redaktsiooniliselt " punkt 7.1 "kirjapilti ja asendada "punkt 7 alapunkt 1". Sõna "Programm" ees olev number "7.1" asendada numbriga "1.".