Õigusakt

Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära)

[Pealehele]

Õigusakti number:
20
Vastuvõtmise kuupäev:
15.05.08
 
Eelnõu number:
56
Esitaja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach;   
  
Koostaja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach;   
Reg. kuupäev:
06.03.08  Volikogu istungil
Ettekandja:
Linnavolikogu liige Nikolai Stelmach  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Rahanduskomisjon; Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; juriidilise osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.03.085Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti
27.03.085Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
10.04.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti I lugemisele
10.04.082Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.04.083Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.04.082Rahanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.04.082Volikogu istunglõpetada I lugemine ja saata eelnõu II lugemisele.
08.05.082Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti II lugemisele
15.05.082Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 20 Reklaamimaksumääruse muutmine (eesmärgiga tõsta SMS-laenude välireklaami maksumäära).

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.04.08juriidiline osakondläbi vaadatud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
06.03.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F-1-11/255
19.03.08Linnavalitsuse seisukoht   Toetada fail[Tekst]