Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas

[Pealehele]

Õigusakti number:
61
Vastuvõtmise kuupäev:
03.04.08
 
Eelnõu number:
57
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
10.03.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
10.03.08Menetluse lisadokumentEhitusprojektide läbivaatamise komisjoni protokoll failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
13.03.086Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 20.03.08 istungi päevakorra projekti
25.03.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
27.03.081Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
03.04.084Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 61 Tallinna Linnavolikogu 3. septembri 1998 otsuse nr 112 punktiga 3.2 kehtestatud Randvere tee 57 ja Nõo 2a kvartali detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine katusekalde piirangu osas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
25.03.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud