Tagasi võetud eelnõu

Tallinna Linnavolikogu 23. märtsi 2006 määruse nr 20 "Maamaksu määra kehtestamine, maatüki maksustamishinna arvutamise ja maamaksu andmete esitamise kord" muutmine

[Pealehele]

  
Tagasivõtmise kpv.:
17.04.08
Eelnõu number:
63
Esitaja:
Reformierakonna fraktsioon;   
  
Koostaja:
Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer;   
Reg. kuupäev:
20.03.08  Volikogu istungil
Ettekandja:
Reformierakonna fraktsiooni esimees Remo Holsmer  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.03.086Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
10.04.084Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
14.04.081Õiguskomisjonmitte toetada eelnõu.
14.04.081Rahanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
17.04.084Volikogu istungeelnõu esitaja võttis eelnõu tagasi

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
14.04.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
20.03.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/296
02.04.08Linnavalitsuse seisukoht   Mitte toetada fail[Tekst]