Õigusakt

Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast

[Pealehele]

Õigusakti number:
73
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
67
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
27.03.08
Ettekandja:
revisjonikomisjoni liige Toomas Sepp  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
17.04.08Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     
17.04.08Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     
17.04.08Menetluse lisadokumentKontrollakt failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.03.089Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
10.04.0811Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
17.04.0814Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 73 Lepingute sõlmimine ja täitmine Tallinna Linnaplaneerimise Ametis alates 2005. aastast.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
27.03.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud.  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
27.03.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/331
09.04.08Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]