Õigusakt

Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast

[Pealehele]

Õigusakti number:
75
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
69
Esitaja:
Revisjonikomisjon;   
  
Koostaja:
Revisjonikomisjon;   
Reg. kuupäev:
27.03.08
Ettekandja:
revisjonikomisjoni liige Remo Holsmer  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
17.04.08Menetluse lisadokumentLinnavalitsuse seisukoht failDokumendi tekst     
17.04.08Menetluse lisadokumentKontrollakt failDokumendi tekst     
17.04.08Menetluse lisadokumentRevisjonikomisjoni otsus failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.03.0811Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
10.04.0813Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
17.04.0816Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 75 Tallinna Kommunaalameti poolt sõlmitud lepingute seaduspärasus ja täitmine alates 2004. aastast.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
27.03.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud  

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
27.03.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/332
09.04.08Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda fail[Tekst]