Õigusakt

Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseks

[Pealehele]

Õigusakti number:
67
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
71
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Kommunaalamet;   
Reg. kuupäev:
27.03.08
Ettekandja:
abilinnapea Deniss BoroditÅ¡  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnamajanduskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.03.0813Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
08.04.081Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.04.087Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
14.04.086Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
17.04.087Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 67 Ettepaneku esitamine Vabariigi Valitsusele Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse ning Teeseaduse muutmiseks.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.04.08juriidiline osakondläbi vaadatud