Õigusakt

Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine

[Pealehele]

Õigusakti number:
17
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
74
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Ettevõtlusamet;   
Reg. kuupäev:
27.03.08
Ettekandja:
abilinnapea Jaanus Mutli  
Liik:
määruse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Õiguskomisjon  
Läbivaatajad:
Tarbijakaitsekomisjon; esimehe nõunik Jaanika Sõmmer; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
27.03.0816Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 03.04.08 istungi päevakorra projekti
10.04.085Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
10.04.083Tarbijakaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
14.04.084Õiguskomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
17.04.085Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu määrusena nr 17 Tallinna Linnavolikogu 30. juuni 2004 määruse nr 29 "Alkohoolse joogi jaemüügi ja reklaami piirangute ja kitsenduste kehtestamine Tallinnas ning Tallinna Linnavolikogu 27. jaanuari 2000 määruse nr 4 kehtetuks tunnistamine” muutmine.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
14.04.08Õiguskomisjon 1. Täiendada § 1 uue punktiga 1 ja sõnastada see järgmiselt: " Keelata alkohoolse joogi jaemüük kauplustes ja e-kaubanduse korras ettevõtjale kuuluvate kaupluste ja toitlustusettevõtete kaudu alates kella 20:00-st kuni kella 08:00-ni." 2. Muuta § 2 ja sõnastada see järgmiselt: " Määruse paragrahvi 1 punkt 1 jõustub 15. mail 2008. ja punkt 2 jõustub 1. septembril 2008."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
15.04.08juriidiline osakondläbi vaadatud