Õigusakt

Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015

[Pealehele]

Õigusakti number:
66
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
75
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Sotsiaal- ja Tervishoiuamet;   
Reg. kuupäev:
27.03.08
Ettekandja:
abilinnapea Merike Martinson  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
Läbivaatajad:
sotsiaal- ja tervishoiunõunik Rita Makarova;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.04.081Lastekaitsekomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
09.04.081Sotsiaal- ja tervishoiukomisjontoetada eelnõu koos esitatud ettepanekutega
10.04.086Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
17.04.086Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 66 Tallinna rahvastiku tervise arengukava 2008–2015.

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst
09.04.08Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon1. Jätta välja viide KOKS -i § 22 lg 1 p 7. 2. Vormistada eelnõu seletuskirja lisa 1 "Mõisted" eelnõu lisana, jättes välja inglisekeelsed tõlked. 3. Täiendada eelnõu lisa punkti 1.1 uue viimase lausega järgmises sõnastuses: "Rahvastiku tervise arengukavas kasutatud mõisted on õigusselguse huvides lahti kirjutatud arengukava lisas." 4. Täiendada lisa p 4.4 alapunkti 3 (eesmärk) teise uue lausega alljärgnevalt:" Vähendada oluliselt alkoholi müügikohtade arvu Tallinnas." 5. Täiendada lisa p 4.4 alapunkti 3 (eesmärk) kolmanda uue lausega alljärgnevalt:"Vähendada kasiinode arvu Tallinnas."  

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
08.04.08Juriidiline osakondEttepanek muuta eelnõu seletuskirja lisa 1 Mõisted ja vormistada eelnõu lisana, jättes välja ingliskeelsed tõlked. Täiendada eelnõu lisa punkti 1.1 uue viimase lausega järgmises sõnastuses: " Rahvastiku tervise arengukavas kasutatud mõisted on selguse huvides lahti kirjutatud lisas."  
09.04.08Juriidiline osakondParandusettepanekud fail[Tekst]