Õigusakt

Madala tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
71
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
77
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
01.04.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
01.04.08Menetluse lisadokumentMaavanema heakskiit failDokumendi tekst     
01.04.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
01.04.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
01.04.08Menetluse lisadokumentVäljavõtted seadustest failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.04.082Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.04.089Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
17.04.0812Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 71 Madala tn 16 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst
08.04.08Juriidiline osakondLäbi vaadanud