Õigusakt

Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas

[Pealehele]

Õigusakti number:
72
Vastuvõtmise kuupäev:
17.04.08
 
Eelnõu number:
78
Esitaja:
Linnavalitsus;   
  
Koostaja:
Linnaplaneerimise Amet;   
Reg. kuupäev:
01.04.08
Ettekandja:
abilinnapea Taavi Aas  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Linnamajanduskomisjon  
Läbivaatajad:
rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri
01.04.08Menetluse lisadokumentHarju maavanema heakskiit failDokumendi tekst     
01.04.08Menetluse lisadokumentPõhijoonis failDokumendi tekst     
01.04.08Menetluse lisadokumentSituatsiooniskeem failDokumendi tekst     
01.04.08Menetluse lisadokumentLeping failDokumendi tekst     

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
08.04.083Linnamajanduskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
10.04.0810Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
17.04.0813Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 72 Narva mnt 67 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kesklinnas .

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst