Õigusakt

Pöördumine Riigikogu rahanduskomisjoni poole (kodu-aluse elamumaa maamaksust vabastamise küsimuses)

[Pealehele]

Õigusakti number:
165
Vastuvõtmise kuupäev:
21.08.08
 
Eelnõu number:
81
Esitaja:
Isamaaliidu fraktsioon;   
  
Koostaja:
Isamaaliidu fraktsiooni nõunik-abi Eero Kosk;   
Reg. kuupäev:
03.04.08  Volikogu istungil
Ettekandja:
Isamaaliidu fraktsiooni liige Indrek Raudne  
Liik:
otsuse eelnõu
Juhtivkomisjon:
Rahanduskomisjon  
Läbivaatajad:
Linnavalitsus; Õiguskomisjon; rahandus- ja majandusnõunik Erkki-Alo Kirde; osakonna juhataja-õigusnõunik Hele Põld;
    
Tekstid:
failÕigusakti algtekst      failEelnõu tekst       

Dokumendid

KuupäevLiikPealkiri

Koosolekud

KuupäevPvk.punktKoosolekOtsus
10.04.085Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 17.04.08 istungi päevakorra projekti
08.05.085Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 15.05.08 istungi päevakorra projekti
22.05.084Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 29.05.08 istungi päevakorra projekti
05.06.084Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 12.06.08 istungi päevakorra projekti
13.06.084Eestseisuse koosolekmitte võtta eelnõu linnavolikogu 19.06.08 istungi päevakorra projekti
14.08.084Eestseisuse koosolekvõtta eelnõu linnavolikogu 21.08.08 istungi päevakorra projekti
18.08.081Rahanduskomisjonmitte toetada eelnõu.
18.08.081Õiguskomisjontoetada eelnõu esitatud kujul.
21.08.0814Volikogu istungeelnõu vastu võtta linnavolikogu otsusena nr 165 Pöördumine Eesti Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu poole

Parandusettepanekud

KuupäevEsitajaTekst

Arvamused

KuupäevEsitajaTekst

Suhtlus linnavalitsusega

KuupäevLiikKirjeldus
03.04.08Saadetud linnavalitsusele  Kiri nr F1-11/351
11.04.08Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 2. maini 2008 fail[Tekst]
06.05.08Kiri   Pikendada seisukoha esitamise tähtaega kuni 15.maini 2008 fail[Tekst]
07.05.08Linnavalitsuse seisukoht   Nõustuda osaliselt seletuskirjas toodud tingimustel fail[Tekst]